Forum Prawa Insolwencyjnego to grupa dyskusyjna, opierająca się na współpracy akademików i praktyków prawa insolwencyjnego, działająca w formie think-tanku. Jego działalność bazuje na podejmowaniu badań i wymienianiu poglądów, co ma na celu jak najwyższą jakość tworzonego prawa, jego efektywność, ale także stawianie stale powracających pytań w zakresie prawa insolwencyjnego i odpowiedzi na nie.

 

Organizacja jest otwartą dla wszystkich platformą wymiany poglądów i pomysłów, prezentowanych w ramach cyklicznie organizowanych seminariów lub debat na platformie internetowej.

Możesz się z nami skontaktować