dr. hab.
Joanna Kruczalak-Jankowska,
prof. UG


Od początku swojej kariery zawodowej związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawie spółek handlowych.


W jej dorobku znajdują się publikacje z zakresu problematyki prawa przedsiębiorców, umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz zagadnień europejskiego prawa gospodarczego.


Uczestniczyła w międzynarodowym programie UE Phare ACE P95-2043-R na temat programów powszechnej prywatyzacji w krajach Europy Środkowej,  otrzymała stypendium w Max-Planck-Institut für ausländischen und internationalen Privatrecht w Hamburgu w Niemczech. W chwili obecnej jest kierownikiem projektu ACURIA (Polish Team – Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej) ‘Assessing Courts’ Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’.


Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim i rosyjskim.

Założyciel

Możesz się z nami skontaktować