Adwokat Bartosz Groele

 

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni).

 

 

Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych, w tym CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), FORUM (Forum Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego), MSBNR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją), INSOL Europe. Od roku 2016 powoływany na delegata grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Swoją ekspercką wiedzę wykorzystuje udzielając się w instytucjach takich jak bank światowy, ECBiR (Europejskie Centrum Badań i Rozwoju), KSSIP (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) czy KIDR (Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych) w zakresie kwestii transgranicznych.

 

 

Aktywnie doradzał jako ekspert przy procesach legislacyjnych na przełomie wielu lat – w szczególności uczestniczył w pracach Zespołu ds. przygotowania przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Pełnił także funkcję członka zespołu Ministra Sprawiedliwości, który opracowywał i wdrożył obowiązujące obecnie Prawo restrukturyzacyjne oraz wprowadzał zmiany w Prawie upadłościowym.

Adwokat, Założyciel

Możesz się z nami skontaktować