10 czerwca 2021 r., Katedra Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Seminarium naukowe na temat aktualnych problemów Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście kwestii związanych z wdrożeniem dyrektywy 2019/1023 w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów.

Agenda seminarium:

  • dr hab. R. Adamus, prof. UO, „Era uproszczonej restrukturyzacji”,
  • dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG, „Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia Dyrektywy”,
  • dr hab. A. J. Witosz, prof. UE, „Dyrektywa o planie restrukturyzacji – wybrane tematy do dyskusji”,
  • adw. B. Groele, „Regulacja grup kapitałowych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym – czy potrzebne są zmiany?”.

Możesz się z nami skontaktować